Skip to content

Oferta

Stanowi drogę do oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Polega na umorzeniu lub redukcji zobowiązań kredytowych w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności dłużnika.

Upadłość gospodarcza

Zalecana przedsiębiorcom, czyli osobom fizycznym wpisanym do rejestru przedsiębiorców (CEIDG), którzy zaprzestali wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych powyżej trzech miesięcy.

Restrukturyzacja

Przeprowadzana zamiast upadłości. Bazuje na procedurze naprawczo-oddłużeniowej, która w swoich działaniach reorganizuje przedsiębiorstwo przechodzące chwilowe problemy natury finansowej.

Nowość

Symulacje rozpraw

Polecane tym, którzy spodziewają się niebawem rozprawy w sądzie. Udział w tego typu inscenizacji, usprawni przygotowania każdego klienta i zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie danej sprawy.